Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

imgonnaleaveyou
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imgonnaleaveyou
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
imgonnaleaveyou
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
imgonnaleaveyou
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
imgonnaleaveyou
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
5423 357e 500

m86:

brothers in arms 

Reposted fromfunkthis funkthis viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6829 07f2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaWarpRider WarpRider
imgonnaleaveyou
2972 f630
7455 4ae8 500
Reposted frombrumous brumous viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
8112 1cea 500
7311 84f4 500

pancze:

Chcę to!!!!

Reposted fromdivi divi viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
imgonnaleaveyou
7013 cf6c 500
Reposted fromFizli Fizli viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
imgonnaleaveyou
3232 dd98 500
Reposted fromLazhward Lazhward viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imgonnaleaveyou
imgonnaleaveyou

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted fromoblivions oblivions viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3168 9c4f
Reposted fromhawke hawke viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imgonnaleaveyou
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9983 180e 500

qajda:

This is how my restaurant would look like

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl