Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

imgonnaleaveyou
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaAmere Amere
imgonnaleaveyou
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viadontforgetme dontforgetme
imgonnaleaveyou
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaaniuszka aniuszka
imgonnaleaveyou
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaaniuszka aniuszka
imgonnaleaveyou
1492 c207 500
Reposted frommessclew messclew viaanikroku anikroku
imgonnaleaveyou
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaanikroku anikroku
imgonnaleaveyou
8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viagrzej grzej
imgonnaleaveyou
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaohhwell ohhwell
imgonnaleaveyou
Reposted frombluuu bluuu viadontforgetme dontforgetme
imgonnaleaveyou
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viadontforgetme dontforgetme
imgonnaleaveyou
Nigdy nie zapominaj o ludziach, którzy dali ci drugą szansę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
imgonnaleaveyou
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
imgonnaleaveyou
2509 0154 500
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viapatrzpodnogi patrzpodnogi
4305 e75c 500

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
imgonnaleaveyou
4510 7ed6
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaprzeblyski przeblyski
imgonnaleaveyou
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
imgonnaleaveyou
Reposted fromlugola lugola viacalineczka calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl