Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

imgonnaleaveyou
WOLAŁBYM TAK
Ona od poniedziałku po piątek wolałaby nie.
Ale w piątkowy wieczór i sobotę oraz
niedzielę, wszystko zdaje się
możliwe. Choć na każde pytanie odpowiada: "nie wiem",
jednak pachnie życzliwiej. To jest takie proste:
jest weekend, przecież już nie trzeba się bać,
więc chodzę za nią i wolałbym tak.
— Marcin Świetlicki
imgonnaleaveyou
4587 27fa 500
imgonnaleaveyou
3192 b5c5 500
Aberystwyth, 2017
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
imgonnaleaveyou
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
imgonnaleaveyou
imgonnaleaveyou
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
imgonnaleaveyou
3919 54de 500
imgonnaleaveyou
imgonnaleaveyou

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

2966 c12e 500
5266 7b3e
4281 eb58 500

sterility:

i wanted to be the moon
2016

4688 07ae 500
9096 afa1 500

inferiusy:

Ed van der Elsken, Paris, 1956

3426 d1e9 500

duchampscigarette:

Ferry Radax - Thomas Bernhard, Three Days (1970)

8993 68bc 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl