Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

imgonnaleaveyou
Kontakt z ludźmi zużywa mnie. Absolutnie nie rozumiem, w jaki sposób ludzie interesu, politycy, handlowcy potrafią spotykać się z tyloma ludźmi i szlag ich nie trafia.
— Emil Cioran
imgonnaleaveyou
imgonnaleaveyou

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viacukierpuderx3 cukierpuderx3
imgonnaleaveyou
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viazazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne
imgonnaleaveyou
7140 c2bb 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
imgonnaleaveyou
2862 ced0 500
Reposted frompuchenstein puchenstein vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
1284 9856
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie. 

I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)

Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium.
— Idź Sobie
imgonnaleaveyou
0874 3c7b 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
2641 005e
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
7030 163c
Reposted fromtosiaa tosiaa viacukierpuderx3 cukierpuderx3
1613 d716 500
Reposted fromWitchlette Witchlette vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
4432 ef77
Reposted from4777727772 4777727772 vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong vianuwanda nuwanda
imgonnaleaveyou
4151 1d67
imgonnaleaveyou
5615 ed0a 500
imgonnaleaveyou
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
imgonnaleaveyou
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viacukierpuderx3 cukierpuderx3
9644 6803

optically-aroused:

H Y P N O T I K A

Reposted fromessenceofnature essenceofnature vianuwanda nuwanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl