Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

imgonnaleaveyou
6323 8c03 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaesste esste
imgonnaleaveyou
Sponsored post
feedback2020-admin

April 04 2018

imgonnaleaveyou
7723 2ec3 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viablovely blovely
imgonnaleaveyou
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viablovely blovely
imgonnaleaveyou
4263 0e1b 500
A nim na świat przyszły smartfony, kolejki do budek telefonicznych na Rynku Głównym były konkretne.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4321 4c7e 500
imgonnaleaveyou
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imgonnaleaveyou
imgonnaleaveyou
0659 8788 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imgonnaleaveyou
6600 fd6d
Reposted fromqb qb viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imgonnaleaveyou

March 19 2018

imgonnaleaveyou
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSenyia Senyia
imgonnaleaveyou
1840 dbf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSenyia Senyia
imgonnaleaveyou
6070 5e1c
imgonnaleaveyou
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viagreywolf greywolf
imgonnaleaveyou
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viagabrynia gabrynia
imgonnaleaveyou
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viagabrynia gabrynia
imgonnaleaveyou
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
imgonnaleaveyou
z czasem nauczyłam się milczeć, bo słów często żałuję, milczenia - nigdy.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...